New
Top
Community
2
1
1
Mmerikani’s Substack (Swahili with English Translations)
Mmerikani’s Substack (Swahili with English Translations)
I am an American who humbly writes Swahili online. I hope to show the capability and beauty of that language. KISWAHILI: Mimi Mmerikani na ninayeandika kwa unyenyekevu Kiswahili mtandaoni. Natumaini kuonyesha uwezo na maridadi ya lugha hilo.

Mmerikani’s Substack (Swahili with English Translations)